DaLat Milk

DaLat Milk là trang trại sản xuất sữa với lối kiến trúc Châu Âu , cùng với những vườn hoa và hàng thông mang đến sự lãng mạng và thoải mái.
.
.
.