DẠO PHỐ

Trải nhiệm Đà Lạt bằng cách dạo quanh những con phố vừa mang kiến trúc cổ điểm pha lẫn màu sẵn hiện đại cũng rất thú vị đúng không nào !!
.
.
.