Đồi Thiên Phúc Đức

Đồi cỏ hồng Đà Lạt thơ mộng đẹp như tranh vẽ. Đứng từ trên ngọn đồi nhìn xuống phía dưới một vùng thảo nguyên màu hồng bao la. Khung cảnh nơi đây sẽ khiến các bạn say đắm không chịu đi về luôn đấy!
.
.
.