Hồ Chí Minh

Ngoại cảnh Sài Gòn

Sài Gòn sở hữu vô số địa điểm đẹp để chụp ảnh, để vui chơi nên hiển nhiên cũng có không ít cặp đôi ...

PHIM TRƯỜNG PARIS

Phim trường Paris Garden có thể được xem là một góc châu Âu thu nhỏ, với tháp Eiffel mô hình được phục dựng ...

PHIM TRƯỜNG PARIS .

Phim trường Paris Garden có thể được xem là một góc châu Âu thu nhỏ, với tháp Eiffel mô hình được phục dựng ...

.
.
.