Báo Giá

Gói phim trường

Gói phim trường

GÓI PHIM TRƯỜNG GIÁ : 4.900.000 THỜI GIAN : 1 BUỔI TRANG PHỤC : 2 VÁY , 2 VEST , 1 ĐỒ TỰ CHỌN ĐỊA ĐIỂM : PHIM TRƯỜNG DỊCH VỤ : XE DO CHUYỂN TRONG BUỔI CHỤP 1 MAKE UP THEO TRONG BUỔI CHỤP 1 THỢ CHỤP SẢN PHẨM : 1 ALBUM PHOTOBOOK 20 TRANG KHỔ 25X35 HOẶC 30X30 1 HÌNH 60X90 ÉP GỖ 1 SLINE TRÌNH CHIẾU GIAO TOÀN BỘ FILE GỐC FILE THIẾT KẾ 10 LAYOUT (20 TRANG) (30 TẤM)

GÓI SILVER

GÓI SILVER

GÓI SILVER GIÁ : 7.900.000 THỜI GIAN : 1 NGÀY ( CHỤP BÌNH MINH ) TRANG PHỤC : 3 VÁY , 3 VEST , 1 ĐỒ TỰ CHỌN ĐỊA ĐIỂM : 4 ĐỊA ĐIỂM DỊCH VỤ : XE DO CHUYỂN TRONG BUỔI CHỤP 1 MAKE UP THEO TRONG BUỔI CHỤP 1 THỢ CHỤP SẢN PHẨM : 1 ALBUM PHOTOBOOK 40 TRANG KHỔ 25X35 HOẶC 30X30 2 HÌNH 60X90 PHA LÊ 1 SLINE TRÌNH CHIẾU QUÀ TẶNG : 5 ẢNH GARALY GIAO TOÀN BỘ FILE GỐC FILE THIẾT KẾ 20 LAYOUT (40 TRANG) (60 TẤM)

GÓI GOLD

GÓI GOLD

GÓI GOLD GIÁ : 9.900.000 THỜI GIAN : 1 NGÀY ( CHỤP BÌNH MINH ) TRANG PHỤC : 3 VÁY , 3 VEST , 2 ĐỒ TỰ CHỌN ĐỊA ĐIỂM : 5 ĐỊA ĐIỂM DỊCH VỤ : XE DO CHUYỂN TRONG BUỔI CHỤP 1 MAKE UP THEO TRONG BUỔI CHỤP 1 THỢ CHỤP SẢN PHẨM : 1 ALBUM PHOTOBOOK 40 TRANG KHỔ 25X35 HOẶC 30X30 1 HÌNH 60X90 PHA LÊ CAO CẤP 1 SLINE TRÌNH CHIẾU QUÀ TẶNG : 5 ẢNH GARALY GIAO TOÀN BỘ FILE GỐC FILE THIẾT KẾ 20 LAYOUT (40 TRANG) (60 TẤM)

GÓI DIAMON

GÓI DIAMON

GÓI GOLD GIÁ : 10.900.000 THỜI GIAN : 1 NGÀY ( CHỤP BÌNH MINH + CHỤP ĐÊM ) TRANG PHỤC : 3 VÁY , 3 VEST , 2 ĐỒ TỰ CHỌN ĐỊA ĐIỂM : 5 ĐỊA ĐIỂM DỊCH VỤ : XE DO CHUYỂN TRONG BUỔI CHỤP 1 MAKE UP THEO TRONG BUỔI CHỤP 1 THỢ CHỤP SẢN PHẨM : 1 ALBUM PHOTOBOOK 50 TRANG KHỔ 25X35 HOẶC 30X30 2 HÌNH 60X90 PHA LÊ CAO CẤP 1 SLINE TRÌNH CHIẾU QUÀ TẶNG : 5 ẢNH GARALY GIAO TOÀN BỘ FILE GỐC FILE THIẾT KẾ 20 LAYOUT (50 TRANG) (60 TẤM2

GÓI LUXURY

GÓI LUXURY

GÓI QUAY + CHỤP GIÁ : 15.900.000 THỜI GIAN : 1 NGÀY ( CHỤP BÌNH MINH + CHỤP ĐÊM ) TRANG PHỤC : 3 VÁY , 3 VEST , 2 ĐỒ TỰ CHỌN ĐỊA ĐIỂM : 5 ĐỊA ĐIỂM DỊCH VỤ : XE DO CHUYỂN TRONG BUỔI CHỤP 1 MAKE UP THEO TRONG BUỔI CHỤP 2 THỢ CHỤP 1 THỢ QUAY ( có flycam ) SẢN PHẨM : 1 ALBUM PHOTOBOOK 50 TRANG KHỔ 25X35 HOẶC 30X30 2 HÌNH 60X90 PHA LÊ CAO CẤP 1 SLINE TRÌNH CHIẾU CLIP PRE WEDDING QUÀ TẶNG : 5 ẢNH GARALY GIAO TOÀN BỘ FILE GỐC FILE THIẾT KẾ 25 LAYOUT (50 TRANG) (75 TẤM)

TRỌN GÓI NGÀY CƯỚI (1 NGÀY)

TRỌN GÓI NGÀY CƯỚI (1 NGÀY)

TRỌN GÓI NGÀY CƯỚI (2 ngày)

TRỌN GÓI NGÀY CƯỚI (2 ngày)

PHÓNG SỰ CƯỚI

PHÓNG SỰ CƯỚI

BẢNG GIÁ ART STUDIO ĐÀ LẠT 

 

GÓI CHỤP TRONG PHIM TRƯỜNG

Giá 4.900.000

Bao gồm:

 • 1 photographer
 • 1 make up
 • 2 váy cưới
 • 2 vest
 • 1 bộ đồ tự do

Sản phẩm:

 • 1 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Album 25x25 hoặc 30x30 30 trang
 • Giao file gốc trong buổi chụp
 • Giao toàn bộ file thiết kế
 • 5 ảnh trang trí 13x18

 

GÓI CHỤP NGOẠI CẢNH ĐÀ LẠT

 

 

 

GÓI SILVER

GIÁ : 7.900.000

THỜI GIAN :

1 NGÀY ( CHỤP BÌNH MINH )

TRANG PHỤC :

 3 VÁY , 3 VEST , 1 ĐỒ TỰ CHỌN

ĐỊA ĐIỂM :

4 ĐỊA ĐIỂM

DỊCH VỤ :

XE DO CHUYỂN TRONG BUỔI CHỤP

1 MAKE UP THEO TRONG BUỔI CHỤP

1 THỢ CHỤP

SẢN PHẨM :

1 ALBUM PHOTOBOOK 40 TRANG KHỔ 25X35 HOẶC 30X30

2 HÌNH 60X90 PHA LÊ 

1 SLINE TRÌNH CHIẾU

GIAO TOÀN BỘ FILE GỐC

FILE THIẾT KẾ 20 LAYOUT (40 TRANG) (60 TẤM)

5 ẢNH GARALY ÉP GỖ

 

 

GÓI GOLD

GIÁ : 9.900.000

THỜI GIAN :

1 NGÀY ( CHỤP BÌNH MINH )

HỖ TRỢ CHỤP ĐÊM

TRANG PHỤC :

 3 VÁY , 3 VEST , 2 ĐỒ TỰ CHỌN

ĐỊA ĐIỂM :

5 ĐỊA ĐIỂM

DỊCH VỤ :

XE DO CHUYỂN TRONG BUỔI CHỤP

1 MAKE UP THEO TRONG BUỔI CHỤP

2 THỢ CHỤP

SẢN PHẨM :

1 ALBUM PHOTOBOOK 40 TRANG KHỔ 25X35 HOẶC 30X30

1 HÌNH 60X90 PHA LÊ 3D CAO CẤP

1 SLINE TRÌNH CHIẾU

GIAO TOÀN BỘ FILE GỐC

FILE THIẾT KẾ 20 LAYOUT (40 TRANG) (60 TẤM)

5 ẢNH GARALY ÉP GỖ 

 

 

GÓI DIAMOND

GIÁ : 10.900.000

THỜI GIAN :

1 NGÀY ( CHỤP BÌNH MINH )

HỖ TRỢ CHỤP ĐÊM

TRANG PHỤC :

 3 VÁY , 3 VEST , 2 ĐỒ TỰ CHỌN

ĐỊA ĐIỂM :

5 ĐỊA ĐIỂM

DỊCH VỤ :

XE DO CHUYỂN TRONG BUỔI CHỤP

1 MAKE UP THEO TRONG BUỔI CHỤP

2 THỢ CHỤP

SẢN PHẨM :

1 ALBUM PHOTOBOOK 50 TRANG KHỔ 25X35 HOẶC 30X30

2 HÌNH 60X90 PHA LÊ 3D CAO CẤP

1 SLINE TRÌNH CHIẾU

GIAO TOÀN BỘ FILE GỐC

FILE THIẾT KẾ 25 LAYOUT (50 TRANG) (75 TẤM)

5 ẢNH GARALY

 

 

 GÓI LUXURY

 CHỤP VÀ QUAY CLIP PRE WEDDING

GIÁ : 15.900.000

THỜI GIAN :

1 NGÀY ( CHỤP BÌNH MINH )

HỖ TRỢ CHỤP ĐÊM

TRANG PHỤC :

 3 VÁY , 3 VEST , 2 ĐỒ TỰ CHỌN

ĐỊA ĐIỂM :

5 ĐỊA ĐIỂM

DỊCH VỤ :

XE DO CHUYỂN TRONG BUỔI CHỤP

1 MAKE UP THEO TRONG BUỔI CHỤP

2 THỢ CHỤP

SẢN PHẨM :

1 ALBUM PHOTOBOOK 40 TRANG KHỔ 25X35 HOẶC 30X30

1 HÌNH 60X90 PHA LÊ 3D CAO CẤP

1 SLINE TRÌNH CHIẾU

GIAO TOÀN BỘ FILE GỐC

FILE THIẾT 

GIÁ : 15.900.000

THỜI GIAN :

1 NGÀY ( CHỤP BÌNH MINH )

HỖ TRỢ CHỤP ĐÊM

TRANG PHỤC :

 3 VÁY , 3 VEST , 2 ĐỒ TỰ CHỌN

ĐỊA ĐIỂM :

5 ĐỊA ĐIỂM

DỊCH VỤ :

XE DO CHUYỂN TRONG BUỔI CHỤP

1 MAKE UP THEO TRONG BUỔI CHỤP

2 THỢ CHỤP

SẢN PHẨM :

1 ALBUM PHOTOBOOK 50 TRANG KHỔ 25X35 HOẶC 30X30

2 HÌNH 60X90 PHA LÊ 3D CAO CẤP

1 SLINE TRÌNH CHIẾU

GIAO TOÀN BỘ FILE GỐC

FILE THIẾT KẾ 25 LAYOUT (50 TRANG) (75 TẤM)

5 ẢNH GARALY

CLIP PRE WEDDING CÓ FLYCAM

 

 

 

  

 

 

 

 

 

GÓI QUAY BEHIND THE SCENCE

GIÁ 4.000.000

1 CARAMEN

1 CLIP BEHIND THE SCENCE 5’

 

GÓI QUAY PRE WEDDING

GIÁ 5.000.000

1 CARAMEN (CÓ FLYCAM)

1 CLIP PRE WEDDING

 

 

LƯU Ý BẢNG GIÁ CHỤP ẢNH CƯỚI ĐÀ LẠT

 • Tất cả các gói trên chưa bao gồm chi phí ăn uống và phí vào cổng các điểm chụp (nếu có).
 • Studio hỗ trợ 1 địa điểm ngoại thành không phát sinh chi phí cho khách.
 • Nếu khách chọn trên 1 địa điểm ngoại thành thì hỗ trợ thêm cho tài xế 200k đi xa.
 • Khách chọn thêm địa điểm ngoài gói chụp phát sinh 500k/địa điểm.
 • Khách hàng lo cho ekip ăn sáng .
 • Khách lựa hình theo số lượng trong gói. Muốn phát sinh trang thì sẽ phát sinh phí thiết kế theo từng gói.
 • Album theo số lượng trong gói. Muốn phát sinh trang thì sẽ phát sinh phí thiết kế theo từng gói.
.
.
.